دانلود آهنگ لری حنانه خانم از اصغر واحدی

دانلود آهنگ لری شاد از اصغر واحدی با نام حنانه خانم
Lori music download by Asghar Vahedi called Hanana Khanom

متن ترانه لری حنانه خانم از اصغر واحدی

حنانه خانم میخنه دره و ریم میبنه
میترسم اخر وا چشیاش چل دارمه بونه
حنانه خانم نازاره دختر خان سالاره
میترسم روم که خویی (خواستگاری) بیرنم دور چارپاره
حنانه خانم میخنه ….
حنانه خانم پیل میها طلا و الماس میها
مونه بیچاره چی بنم پیل ز ؟؟ قرض بنم
حنانه خانم (لر تی وی) میخنه …
مه که دونم چاره نارم
گرگ بیابو و حالم
دلم میزنم و دریا
حنانه خانمه دوس دارم
حنانه خانم میخنه….

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود آهنگ لری لیلی از اصغر واحدی

دانلود آهنگ لری شاد از اصغر واحدی با نام لیلی
Lori music download by Asghar Vahedi called Leili

متن ترانه لری لیلی از اصغر واحدی

ای لیلی لیلی لیلی
گلونی و سر ؟؟؟
ای لیلی لیلی لیلی
بیچارم کردی و سیلی
یه روز د سر چشمه و مه کردی اشاره
تو ؟؟؟ ونی هار تش د کلت بواره
عزیزمی‌ نازارمی زلفونه دونه دونه
راز دلته فاش ننی سی قوم و خویش بیگونه
ای لیلی لیلی …
امشو مه ها رم لا دعاگر بووم دعا بنیسه
عاشق دختری هیسم لنگش فقط عروسه
مشک میزنه قالی میکه ای چش سیه قشنگه
امشو تا صو دعات نیره خوت دونی کارم جنگه
ای لیلی لیلی …

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود یار یار لری نیترم وه ره بروم از حسن حاجی پور

دانلود یار یار لری نیترُم و ره بروُم با صدای حسن حاجی پور
Lori music download by Hassan Hajipour called Yar Yar
این آهنگ لری را با کیفیت بالا و لینک مستقیم از لر تی وی دریافت کنید

متن موزیک لری از حسن حاجی پور به سبک یار یار

نیتروم و ره بروم زونیشه نداروم درد پیری زور وم گره افسوسوم سی شال ‌و قطارم
و روال پازنون بهلین بنشینوم
ار بهسوم نزیدمش بیین د بیین هم بکشینوم
کوه زرد ره وم بڌه سر مازت بشینوم
سیل و شهنه بزنوم یارمه بوینوم بلال بازم بلال
کو دلینه پیدا کنم مثل ای دلوم بو
چه خشه گندم برون ماس و دو نهارت
نازنین داس و دهس ناز کنه گل کنارت
چه خشه سایه کمر (لر تی وی) یارته نبینی
دهس و زونی بگری و غمش بشینی
یار جونیم مو تونه ایخاسوم سی مونسم سی همدم سی روزل تنگوم و دهسوم رهته جوونیم
ایسو که من ای دروردی کردی پا و بندوم
ظالمی ستمگری تش نهی و جونوم
و شانس بڌوم اقبال بڌوم عاشق هر که ویبوم یا نومزادیه یا زن میره داره
بو بلال ایخا چه بلایی و روزم بیاره
ظالمی ستمگری گل نهل تا نسوسوم
یار جونیم در و دری کشیدوم زجر دنیانه کشیدوم و جی نرسیدوم امید‌وارم خدا در و درت بکنه
ایسو من ای در و دری کردی نا امیدم بلال بلال
ظالمی ستمگری نهل تا نمیرم
و یاڌوم نیروه او شویلی که ایومم من هونتو دهس بهسوم دور گردنت پهللته ایشمردوم
گله یی مو و خدا ینه
بلال من چار گوشه دلوم همو شو سیچه نمردوم بلال بلال
هر چی داروم خرجت ایکنوم گل مهربونوم

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود یار یار لری از حسن حاجی پور

دانلود یار یار لری بهمئی با صدای حسن حاجی پور
Lori music download by Hassan Hajipour called Yar Yar
این آهنگ لری را با کیفیت بالا و لینک مستقیم از لر تی وی دریافت کنید

چی کلوس بکالمت و پای ریز قارون
نهلوم گرما بزنت غیر برف و بارون
قارون و کلوس خشه گرمسیر و گندم
هر جا میل گله کپر سیش بووندوم
قاصدی اومه رسی لردگونه زیڌن
تن خدا پرس و قاصد بکنین یار ایمانه نیڌن
گو امید تو ارگ بزن (لر تی وی) ارگت خس داله
تو سی دل غریبوم ارگ بزن خشوم وت بیایه
اخی دهسته دهسوم بڌه بریم یه جایی بلال ای گل
دهس تو برگه گل چه با وفایی بلال ای گل
ای بلال بلالوم بلال ای گل بهل تا بنالوم بلال ای گل
هر که بختش مث مونه بروه بمیره
ری و هر کس ایکنوم ایگون فقیره
اخی مین مال پیت ایکنی پیت ایوراری
زر تیی سیل ایکنی غممه ایدراری

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود یار یار شو و روز ناله ایزنوم از حسن حاجی پور

دانلود یار یار لری شو و روز ناله ایزنوم با صدای حسن حاجی پور
Lori music download by Hassan Hajipour called Yar Yar
این آهنگ لری را با کیفیت بالا و لینک مستقیم از لر تی وی دریافت کنید

متن یار یار شو و روز ناله ایزنوم از حسن حاجی پور

شو و روز ناله ایزنوم چی کوگ مهسی
چه حالی داره دلبروم داده بی شکهسوم
نم نم بارونه گرو شات و شیت چپونه
کره و ماس کهی ای شلیلوم و من بهونه

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود یار یار مو وه یادُم نیروه از حسن حاجی پور

دانلود یار یارغمگین و عاشقانه لری گل مو و یادوم نیروه با صدای حسن حاجی پور
Lori music download by Hassan Hajipour called Yar Yar
این آهنگ لری را با کیفیت بالا و لینک مستقیم از لر تی وی دریافت کنید

متن یار یار مو وه یادوم نیروه از حسن حاجی پور

گل مو و یادم نیروه او شویلی که اومدوم من هونتو دهس بهسوم دور گردنت پهللته ایشمردوم
گله یی مو و خدا ینه
همو شو سیچه نمردم بلال بلال
هر جایی یادت و خیر گل قد شلالوم
دی بو نکبتوم ای فامیل پستوم دادنوم و نکبت لیوه شو سر اینه من سینه مخملیم
وی میلول و میخکلوم ایریزه من لیره بلال بلال
ر جایی یادت و خیر (لر تی وی) گل دیر و دهسوم
ا روز اولی که دار هیکلته دیدوم
وت گوتوم دل باخته توم هاشق دیوونه تونوم
تو قبول نکردی حرفلمه دادیه شکهسوم
هر جایی یادت و خیر گل دیر و دهسوم
یکی حالتلت مهلی قشنگه یکی دم دالون ایشینی یکی بی بچه ایکنی بازی روز تا پسین هیکلته دیدمه
خدا هونه بوته نابود بکنه سر گذشتمه بردی من دهس قاضی
بلال بلال
هر چی بدبختی و پات کشیدمه
هر چی دم دالون سلام وت کردومه و جواومه نڌوڌیه
همشه ایبخشوم و چشملت سی که مهربونی
اوسو که جوون بیدوم مال دار بیدوم ایخاسیم ایسو که پیر وابیدوم وم ایکنی بونه
دهس ای پیرمرده بگه بوورش
ای چن سال بنش گوشه هونه بلال بلال
هر جایی یادت و خیر گل دیر و دهسوم

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود آهنگ لری مال کنون از عباس محمدی

دانلود آهنگ لری پاپ از عباس محمدی با نام مال کنون
Lori music download by Abbas Mohammadi called Mal Kanoun

متن ترانه لری مال کنون از عباس محمدی

امشویه چارده شویه تیم خو نڌاره
مال کنون فصل بهار پام لو نداره
آستاره دامت نشون ره وا غریوی
اسمون افتو ؟؟؟ مشک او نڌاروم
چی کموتر کوهی هونه نداروم
منزلوم سایه کمر (لر تی وی) وو سایه ساروم
شو ؟؟؟؟ ویده بهارون
ای خڌا بارون بزه دل چی کویره
امشویه چارده شویه تیم خو نداره
مال کنون فصل بهار پام لو نداره
امشویه چارده شویه مال گرمسیره
ار دیه و مال نرم دل وا بمیره

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود آهنگ لری سی ایران از عباس محمدی

دانلود آهنگ لری پاپ از عباس محمدی با نام سی ایران (برای ایران)
Lori music download by Abbas Mohammadi called Si Iran

متن ترانه لری سی ایران از عباس محمدی

سی ایران برنو و دهس
رهنه ایبندیم و اسپ
هر که سیل چپ خو که
خینشه ایریزیم و بس
لر شکال کوه یه مهس
شیره اما من قفس
مهربونه (لر تی وی) ته دلش
نیڌه باج اما و‌ کس
ایخره ؟؟ دهس و دهس
تیر برنو نسل و نسل
پاشه کج که هر کسی
تیر خه و سر جا نشهس
ایگریم دهس یک و دهس
بی یک ایرقصیم یه قهس
مهس بو اوریشمیم
مهس مهس مهس مهس
نیروه ؟؟؟
تیر ؟؟؟
ار بخی دهس وا کنی
سر نبو وصل و وطن
و خلیج فارس و بم
تا شمال بحر خزر
بی یکیم و همصدا
چی دده و چی ککا
سی ایران برنو و دهس
رهنه ایبندیم و اسپ
هر که سیل چپ خو که
خینشه ایریزیم و بس

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود آهنگ لری عروسک از سام شجاعی

دانلود آهنگ لری پاپ و شاد از سام شجاعی با نام عروسک
Lori music download by Sam Shojaei called Arousak

متن ترانه لری عروسک از سام شجاعی

ای با مرام و با معرفت، محشر زمین، معرکه، دمت گرم
ای عروسک دوس داشتنی، ..؟..؟ عاشق هنی
وه همه گفتی که عاشقی ولی هیشکه نفهمسه قهرته
فکرت خو نه وه چشم مو برده
بی خویی (لر تی وی) نیله خوته بوینُم
ایخوم که وه عشقت بروُم سرحد …؟..؟
سی تو مو تموم گلل دشته بچینُم
دوست دارُم و هی پرت تونه حواسُم
وا بی عشق تو دنیانه یه دم نخاسُم
تا وابیدمه محو تییل ملوست
شیدا جون تو چه خوش رنگه لباست

مث قند و عسل شیرینی، چندی وه دل ایشینی
ای جان ایجان که مهروون تر وت کسی نی
قرص صورتت ملوسه، ماه دهس تونه ایبوسه
ای جان وه روزی که مو دوما و گلُم عروسه

فکرت خو نه وه چشم مو برده
بی خویی نیله خوته بوینُم
ایخوم که وه عشقت بروُم سرحد …؟..؟
سی تو مو تموم گلل دشته بچینُم
دوست دارُم و هی پرت تونه حواسُم
وا بی عشق تو دنیانه یه دم نخاسُم
تا وابیدمه محو تییل ملوست
شیدا جون تو چه خوش رنگه لباست

♪♬♪♬♪♬

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

دانلود آهنگ لری لو دریکه از فرشید حکمتی

دانلود اهنگ لری لو دریکه با صدای فرشید حکمتی
lori music download by Farshid Hekmati called Lowdrika

متن ترانه لری لودریکه از فرشید حکمتی

بِی تو قشنگه شویل بارون، بی تو قشنگه شویل مه
بی تو قشنگه بگره وه سرما لودریکه لویل مه
قشنگه بِی تو زر نم بارون دهس منه دهست قدم زدن
تر یشو وایدن و تکهسن، بِی تو قشنگه نفس زین (زدن)
پخار گرم نفسلت مِن ریم بزنه حالمه خش کنه
دهسل گرمت مِن دهسلوم بو تا که همی جامه تش کنه
بزه بارون بزه بارون ترمو کو (کن)
بزه عاشق بزه (لر تی وی) عاشق ترمو کو
بزه بارون بزه بارون سرمایه
بزه من دل خوم یارُم بلوایه

قشنگه تو هی تُک بکنه، بوگرد بکنی تو و بشمنه
تو سی مو بِی خنده ناز کنی تا کور کنه بدخواه و دشمنه
قشنگه او رو قرمتراق ار بزنه بگُم وت زهلت نره
کزروک وابی تیم وه سرمی و باد بکونه من یک لنگه دره

بزه بارون بزه بارون ترمو کو (کن)
بزه عاشق بزه (لر تی وی) عاشق ترمو کو
بزه وای دره بزه وای دره سرمایه
بزه من دل خوم یارُم بلوایه

بوگرد: سنگی استوانه ای شکل که به دو طرف آن میله ای تقریبا v شکل وصل میشود و برای کوباندن سقف خانه های گلی هنگام بارندگی استفاده میشود
بُشمه: سقف خانه های قدیمی از چوب ساخته میشد و اطراف خانه به اندازه نیم تا یک متر از دیوار ها بیرون میزند که این کار مانع از ورود آب به دیوار ها میشود این فاصله نیم متری را بُشمه میگویند.

متن اختصاصی از لر تی وی

بفرست واسه دوستات:

لینک کوتاه:

»... 91011 203040...«