دانلود آهنگ لری جدید مسلم محمدی به نام بو

۶۴

بو

بو عزیزم

جی تو امشو

تی ستاره ی آسمونه

هر ولی

یادت ایوفتم

خرسلم بی هشه دونه

قاب عکسته ایدرارم

اینمش من قاب سینم

هر ولی سیل ایکنم وش

ریشه ی جونم کلونه

مث یه که یی

پشتم ویسی

ای ستین قوم و ایلم

ورد بی سرداره حونم

بهیه خوت مرد اصیلم

دلم ایخاس که یه دف د

سر بنم‌سر کُه یه شونت

آخ و بختم‌سیچه باید

حسرتش من دل بمونه

دون و دون گوره ی دهسش

کردنه گورو من ای دل

شیر زرد ایل و طیفم

ای خدا وابی و ری گل

۶۴

دیدگاه خود را بگذارید