متن متحرک
تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

دانلود آهنگ لری علی قاسمی راه نفس

دانلود آهنگ لری علی قاسمی راه نفس با متن از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

درمون دردم ای یار ، غیر تو کس بلل نی
ار تو نـویی ، دل مه ، راه نفس بلل نی

عمری ری و قبلـه عشقت ، نماز مو حـو نم
جایی بغیردرگـات ، ای دل و دس بلل نی

پا بن عشـق پاکت ، مجنـون سینه چاکت
جز راه راس عشقت ، ای چش مس بلل نی

مه او کویر حشکم ، که دوخته چش و بـارو
د بس نییـه بـارو ، خنـه و هـوس بلل نی

غمبـار و ویل و لیـوه ، رسـوای بی پنـاهم
دنیـای دونـه دردم ، درمـون کس بلل نی

دانلود آهنگ علی عزیزپور چی کبوتری که بالی قیچی کینه

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

چی کموتری که بالی قیچی کینی ♬♫♪

دون بینه سخت کینه راحت ا دس بینی …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

هر وقتی گری مه ساوت ار سر کمه ♬♫♪

پر گرتی دلم نات بالی پرپر کمی …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

لر موزیک

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

دلمی داشت پیرت کرد و زمین گیرت کرد ♬♫♪

دلمی داشت سزونت ای وژت دویرت کرد …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

مه ایمشو مس خرمون زلف یاتم ♬♫♪

اعدامی وه جرمه سیل چش یاتم …

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

دانلود آهنگ محمد دریکوند ارمنی

دانلود آهنگ محمد دریکوند ارمنی با متن از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

ایمشو و کوری چاوو فلک قورص و قمر میهمانمه
امشب به کوری چشم فلک قرص قمر”یار”مهمانم است

مردم حسودی کم بکین شوو دا سحر میهمانمه
مردم حسادت نکنید شب تا سحر مهمانم است

مستی شراو داسه سرم وی لاوه لاوه دی کرم
مستی شراب مرا دیوانه کرده از یاوه گویی دیگران کرم

تا مس نکم ویره نیه چم ای فیلمه لاوه ارمنی
تا مست نشوم از اینجا نمیرومبه من دروغ نگو ارمنی

زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه

تازه اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی

حساو کتاو گردم نکه حالم خراوه دنگ نکه
با من حساب کتاب نکن خیلی حالم بد است هیچی نگو

تو را و گیس دالگد جمکه ای کتاوه ارمنی
تو را به گیسوان مادرت قسم این دفتر دستک را جمع کن

ایمشو و جور شراوگد مستد بکم جور چاوگد
امشب باید طوری از شرابت مست شوم که چشمانم نبیند

دس خه ی ارای ای کوشگد بویشی کلاوه ارمنی
دست به کفشهایم بزنم بگویم این کلاه است ارمنی

زانی و کوره هاتمه و سر تپه و سه ی فاطمه
میدانی از کجا امده ام از سر تپه سید فاطمه

تازه اویشی چشتی نیه اوضا خراوه ارمنی حالم خراوه ارمنی
تازه میگویی چیزی ندارم؟اوضاعم خراب است ارمنی

دانلود آهنگ لری حیدر روشن مرده پرست

دانلود آهنگ لری حیدر روشن مرده پرست با متن از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

“مرده پِرَس”
ار میها عزیز بویی
مَر بمیری یا دیر بویی
ای خدا
یَه چه دوست داشتنیه هه که نیست عزیز مویی
تازِنه بی کَس وا دیارش نمیما
حالِشه بپرسَه آسا دَسش با
هه کِه مرد تالش بورس ده ای دنیا
فامیل دَسه دسه سر خاکش میا

(مرده پرست مرده پرست
تا زِنه آ وِ دادش بَرَس
هه که مرد ناره نَفس
سی چینشه فامیل و کَس)
خَرَه مینن سر و شو زن و پیا
موعَن آیم ده و خوییش نمی یا
سی میپوشن دَس ار دَس و میل وِ لا
سی خوشو مونن حَمد و قل هوالله
(مرده پرست مرده پرست
تازنه آ و دادش برس
هه که مرد د ناره نفس
سی چینشه فامیل و کس )
خوتون دیتو دِه زِمی ریت ده هوا
سر بوریتو گله کَل گاو و وَرزا
هرچی زحمت بکشیت بی فایده آ
او که مرده دِه نمیا وا دما
اوکه مرده د نمیا وا دما
(مرده پرست مرده پرست
تا زنه آ و دادش برس
هه که مرد ناره نفس
سی چینشه فامیل و کَس )
شعر و آهنگ : استاد حیدر روشن
استودیو :خایدالو

دانلود آهنگ لری پیمان لیموچی رهدنت

دانلود آهنگ لری پیمان لیموچی رهدنت با متن از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

کی باور ایکنه رهدنت عزیزوم

ز روزی که تو رهدی سرتاپا مریضوم
غیر تو نداشتوم همدمی کمینوم

عاشق ترین آدم من کل زمینوم
هرجا که مو ایروم یادت اوفته ویروم

تعله ای جدایی تش زیدی به هونوم
خومن که هی ابینوم انگار که پیر پیروم

یاد او روزایی دزدکی تون ادیدوم
غمی که زی به قلبوم تش ناده به جونوم

سخته ای جدایی درد زی به استخونوم
آخرس خو دونوم موهم یه روز امیروم

خدا خوس ادونه مو چه حالی داروم

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی چیم

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی چیم با متن از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی سیت بیارم

چیمت چی‌ مار دمه
اَسر داری اِزیمه
مه گیردمه کُل ولات
موشم یَه کُل کسیل مَه
چیم سُرمه دون اوازه
لوئل شراو شیرازه
هلُ میخک هاتی مل
پر گر دسی نیازی
تو شاه دت گرینی
تو کوگ میل زرینی
تو و سیلی اِ چیمت
آز دل مه مسینی
چیم سر مه دون آوازه
لوئل شراو شیرازه
هل و میخک هاتی مل
پر‌گر دسی نیازی
چیم گیو دوربین عکاسه
ری چین گوه رقاصه
دل و کسا نمیلی
جنس حریری کراسه
چیم سرمه دون اوازه
لوئل شراو شیرازه
هلو میخک هاتی مل
پر گر دسی نیازی

 Text by Masoumeh